X
تبلیغات
فـــــــــــــــانوس دل

فـــــــــــــــانوس دل

من کسی رو از دَست دادم که دوستم نَداشت . ..امــــــــــــا. . .تو کسی رو از دست دادی که عاشِقِت بود

اینجا ، 


همه می پرسند حال ات چطور است؟ اما هیچ کس نپرسید بال ات …نوشته شده در 93/02/02ساعت توسط |

دلم خوش نیست . . .

غمگینم . . .

کسی شاید نمیفهمد . . .

کسی شاید نمیداند . . .

کسی شاید نمیگیرد مرا از دست تنهایی . . .

تو میخوانی فقط شعری و زیر لب آهسته میگویی :

عجب احساس زیبایی . . . !

تو هم شاید نمیدانی . . . !نوشته شده در 93/02/01ساعت توسط

گوشت را تیز نکن......

دلی که شکست صدا ندارد،درد دارد … درد …...

اگر می خواهی صدای دل شکسته ام را بشنوی،چشمانت را باز کن.......

آنهایی که از چشمم می ریزد،صدای شکسته شدن دلم است......


نوشته شده در 93/01/27ساعت توسط

فِڪــرِ تــو رآ פَــتـــے בَر میـــآטּ


פֿَـــنـבه هــآیَـــم نمـــیتوانــم پِنهــــآטּ ڪُنَـــم


هَــر چِقَـــבر ڪــہ میـــפֿَــنـבَم بــآز غَـــمِ نَـــبـوבَטּ تــو


פֿُــوבنمـــآیــــے میــڪـنـב


نوشته شده در 93/01/22ساعت توسط

دلــــم یــــک دیــــدار غیــــر منتظــــره می خواهــــد ...مــــن باشــــم و یــــک دنیــــا تــــو ...


نوشته شده در 93/01/22ساعت توسط

...اهـــستـــــه به ســــــــــــــوِیــــــت قدم برمیدارم

...باهــــر قدم تپش قلـــبــم بیــشـــتر میشود

...انـــگار در حال پـــــروازم

...حالـــــــم دســــت خودم نیســـت

...میخواهــــم زودتر به تو بـــــرسم

...میخواهــــم انقــدر به تو نزدیک شوم تا نفس هایــــ گـــرمت با صورتم برخـــور کند

...انقـــدر که صدای قلبت را بشنوم

...انگـــاه دستانت را میگـــیــرم!!!

...در نگــــاهـــــــــت خیـــره میشـــوم


نوشته شده در 93/01/22ساعت توسط

همیشه آن که سراغی از تو نمیگیرد 

از شکاف چشمانش به نبودنت خیره میشود 

همیشه آنکه تو او را نمی بینی نامهربان نیست.....


نوشته شده در 93/01/14ساعت توسط


آخرين مطالب
» ...
» غمگینم . . .
» درد …...
» فِڪــرِ تــو
» دلــــم
» در نگــــاهـــــــــت
» همیشه
» درد تنهایـــــــــی
» "خوبی؟"
» تَنهــآیی ام

Design By : RoozGozar.com